SMARTCITY

Smartcity

Napjainkban az urbanizált területek és vonzáskörzeteik gazdaságösztönző tevékenysége, infrastrukturális problémáinak megoldása, ökolábnyomuk mérséklése és a lakosságuk jólétét célzó fáradozások komoly kihívás elé állítják a döntéshozókat. A megoldás egyik útja lehet az Infokommunikációs Technológia (IKT) alkalmazása a város működésének, az ott lakók életének majd minden területén. Ma bármely, az adott várossal kapcsolatos tevékenység átemelhető a digitális világba. A lehetőségek szinte korlátlanok egy jól működő „okos város” kialakításához.

A PSS Consulting által nyújtott szolgáltatás hatékonyan segít a „SmartCity Projekt” megalkotásában, a pályázati anyagok összeállításában; rendszerek, hálózatok feltérképezésében és kialakításában; a létrehozott alrendszerek egy közös gazdálkodási rendszerbe történő integrálásában és üzemletetésében; megvalósítja a szereplők képzését.

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI FOLYAMAT

 • Az intelligens város az okos technológiát úgy használja, hogy a város infrastrukturális rendszerei és szolgáltatásai szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

A rendszerintegráció kialakításának lépései:

 • intelligens rendszerek feltérképezése
 • intelligens rendszerek létrehozása
 • rendszerek, alrendszerek összehangolása

Ennek gerince az elektromos hálózatok, gáz- és vízhálózatok, állami, önkormányzati és magán közlekedési rendszerek, magán, önkormányzati, állami épületek/termelő egységek (pl. köztéri világítás, hulladékgyűjtés, parkolás, közlekedési/szállítási útvonalak, közművek, lakossági/közületi mérőórák, energiatermelő rendszerek, térinformatikai hálózatok).

OLCSÓBB ÉS HATÉKONYABB MŰKÖDÉS

 • Az új, innovatív technológiák bevezetésének támogatásával csökkenthetők a működési költségek és az energiafelhasználás. A működő SmartCity már segítséget nyújt a leendő befektetések és az infrastrukturális beruházások optimalizálásában. Ennek révén egyszerre tud megvalósulni a fenntartható gazdasági növekedés és a már meglévő természeti erőforrások hatékonyabb felhasználása.

1. Fenntartható városi mobilitás alternatív energiák alkalmazásával:

 • a közösségi közlekedésben, logisztikában
 • tervezés és üzemi menedzselés

2. Fenntartható energiahatékony épületek és körzetek:

 • az energiahatékonyság növelése
 • a megújuló energia felhasználási arányának növelése
 • a közösség életminőségének javítása

3. Integrált infrastruktúra létrehozása:

 • az energetika, a közlekedés és az IKT összekapcsolására
 • a hatékonyság és a fenntarthatóság növelése céljából

JAVULÓ ÉLETMINŐSÉG

 • A város működésének hatékonyabbá tétele és a lakók bevonása a kiépülő rendszerstruktúrába a lakók életkörülményeinek javítását eredményezi. Létrejön egy olyan település, amely az információs és kommunikációs technológiát felhasználva alakít ki egy diverzifikáltabb és fenntarthatóbb, élhetőbb környezetet. Ennek pedig fontos járuléka a polgárok városhoz való kötődése, a városi identitás erősödése. A SmartCity koncepció segíti a városok technológiai és gazdasági fejlesztése mellett a szociális témájú fejlesztéseket is.

A MEGVALÓSULT SMARTCITY PROGRAM JELENTI:

 • az ott lakók életminőségének javulását
 • növeli a térség hatékonyságát és versenyképességét helyi és uniós szinten
 • javítja az erőforrások hatékony felhasználását
 • végül, de nem utolsó sorban elősegíti a károsanyag-kibocsátás csökkentését Azon városok, amelyek élnek a technológia által nyújtott lehetőséggel, teljesen új alapokra helyezik a város fejlődését.